1 października 1994 roku Centrum Edukacji Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Bartoszycach powołało do życia dwie szkoły dla dorosłych. Pierwszą było 3–letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przeznaczone dla osób, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową. Drugą było Policealne Studium Zawodowe dokształcające absolwentów szkół średnich w kierunku technik handlowiec. Wówczas naukę w obu typach szkół, których dyrektorem został Pan Tadeusz Kotulski, rozpoczęło 109 słuchaczy, z czego 84 w liceum, 25 w PSZ.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych było szkołą wieczorową, co oznacza, że zajęcia odbywały się tam od poniedziałku do piątku, od godzin południowych do późnego wieczora. Z kolei w Policealnym Studium Zawodowym zajęcia prowadzone były w systemie dziennym oraz zaocznym. Szybko okazało się, że studium budzi żywe zainteresowanie wśród lokalnej społeczności. Kierując się jej potrzebami otworzono nowe kierunki: w 1996 roku - technik ekonomista, w 1998 roku - technik informatyk i w 2002 roku -  technik administracji. W wyniku tego działania liczba uczniów obu szkół przekroczyła 300 osób.

10 października 2008 roku Centrum Edukacji ZDZ, którego częścią są szkoły dla dorosłych otrzymało Certyfikat Jakości ISO 9001:2000.

W 2009 roku w miejsce 3–letniego wieczorowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych powstało 2-letnie zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. W tym samym roku powstało także Gimnazjum dla Dorosłych. W 2011 roku Centrum Edukacji w Bartoszycach, idąc z duchem przemian w oświacie, powołała do życia 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, w którym naukę mogą rozpocząć absolwenci dawnych 8-letnich szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół zawodowych. Funkcje dyrektora nowopowstałych szkół objął również Pan Tadeusz Kotulski . Te trzy szkoły oraz Policealne Studium Zawodowe, które obecnie kształci w  kierunku, technik administracji, działają w systemie zaocznym. Słuchacze spotykają się na sobotnio – niedzielnych konsultacjach 2 – 3 razy w miesiącu.

Szkoły działające w Centrum Edukacji ZDZ w Bartoszycach korzystają ze wsparcia unijnego. W 2009 roku wszystkie realizowały projekt „Lepiej wiedzieć więcej”. Od 2011 roku Gimnazjum dla Dorosłych, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, 3-letnie Liceum Ogólnokształcące  rozpoczęły realizację projektu  „Dorośli do wiedzy”. Uczestnicy obu programów otrzymali wsparcie  doradcze oraz finansowe w swojej drodze do zdobycia wykształcenia.

W roku szkolnym 2011/2012 naukę w naszych szkołach rozpoczęło ponad 130 słuchaczy. Osoby te mogą liczyć na kompleksowe wsparcie doradczo-edukacyjne, jakiego udziela doradca zawodowy oraz konsultant edukacyjny.

Budynek Centrum Edukacji w Bartoszycach, w którym znajdują się szkoły dla dorosłych w 2011 roku został ocieplony i wyremontowany. Jest on również przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły