Szkoła Branżowa II Stopnia

Cykl kształcenia:

Szkoła 2-letnia (4 semestry)

 

Forma kształcenia:

Szkoła zaoczna

 

 

Kształcenie w Szkole Branżowej II Stopnia to doskonała kontynuacja nauki dla absolwentów Szkoły Branżowej I Stopnia.

Oferta kształcenia skierowana jest do osób, które ukończyły Szkołę Branżową I stopnia lub ZSZ.  W Szkole Branżowej II stopnia nie ma możliwości podjęcia nauki w zawodzie, który nie posiada wspólnej kwalifikacji ze Szkołą Branżową I Stopnia lub Zasadniczą Szkołą Zawodową (ZSZ).

Zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom technika oraz uzyskuje wykształcenie średnie. Ponadto, ma możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, a tym samym uzyskanie świadectwa dojrzałości i kontynuacji nauki na studiach wyższych.

 

Nasza szkoła oferuje wyłącznie zawody, które mają możliwość rozwoju na poziomie technika.

Kierunki kształcenia:

 • Technik handlowiec
 • Technik elektryk
 • Technik mechanik
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik robót wykończeniowych
 • Technik rolnik
 • Technik technologii drewna
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik usług fryzjerskich

 

Wymagane dokumenty :

 • Podanie
 • Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej
 • Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w szkole branżowej II stopnia
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • 2 zdjęcia
 • Dowód osobisty (do wglądu)

 


 

W naszej szkole stawiamy na wysoką jakość kształcenia i przygotowanie naszych uczniów do pełnienia zawodów, które odpowiadają wymaganiom rynku pracy. Zachęcamy do podjęcia nauki w Szkole Branżowej II Stopnia i rozwijania swoich umiejętności
w wybranym zawodzie.