Dokumenty wymagane przy zapisie do szkoły

 

 

 

  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

- Świadectwo ukończenia szkoły ( zawodowej,8-letniej podstawowej lub gimnazjum)

-  Ksero dowodu osobistego

- Podanie do pobrania lub wypełnienia w sekretariacie szkoły

- 3 zdjęcia legitymacyjne

 

 

  • Szkoła Policealna w Bartoszycach

- Świadectwo ukończenia szkoły średniej

- Ksero dowodu osobistego

- Podanie do pobrania lub wypełnienia w sekretariacie szkoły

- 3 zdjęcia legitymacyjne

 

  • Szkoła Branżowa II Stopnia

- Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej

- Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w szkole branżowej II stopnia

- Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie

- Podanie do pobrania lub wypełnienia w sekretariacie szkoły

- 2 zdjęcia

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły