Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bartoszycach

 • Technik administracji
 • Opiekun w domu pomocy społecznej

 

 

Cykl kształcenia:

Szkoła 2-letnia (4 semestry)

 

 

Forma kształcenia:

Szkoła zaoczna

 

 

TECHNIK ADMINISTRACJI

Kierunek technik administracji jest bardzo popularny wśród młodych osób. Umożliwia wszechstronne obycie w zasadach pracy administracyjnej, które Słuchacz uzyskuje na zajęciach w szkole oraz na 8 tygodniowych praktykach zawodowych. Ponadto słuchacze nabywają podstawową wiedzę z takich przedmiotów jak: prawo pracy, prawo rodzinne i opiekuńcze oraz prawo cywilne, których znajomość przydaje się nie tylko w pracy ale również w życiu codziennym.

Absolwent powyższego kierunku może:

 • prowadzić sekretariaty firm i urzędów
 • pracować w ogólnie pojętym sektorze administracyjnym
 • poprzez znajomość prawa pracy łatwiej będzie mu założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Opiekun w domu pomocy społecznej jest dobrym wyborem w dobie starzenia się społeczeństwa, powstawania nowych instytucji zajmujących się opieką nad osobami starszymi czy coraz popularniejszych wyjazdów za granicę w celu opieki nad osobami w podeszłym wieku.

Na powyższym kierunku Słuchacz zdobywa wiedzę z zakresu stymulacji rozwoju i aktywizacji osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej poprzez odpowiednią terapię i rehabilitację.

Słuchacz uczy się również podstawowych obowiązków opiekuna w domu pomocy społecznej do których należą: pomoc i towarzyszenie w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, pielęgnacja oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych, doradzanie w zakresie planowania wydatków i sposobu spędzania czasu wolnego

 

Przedmioty- kierunek Technik administracji

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Organizacja pracy biurowej
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji
 • Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Język obcy zawodowy ( angielski )
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Finanse publiczne
 • Pracownia pracy biurowej
 • Postępowanie w administracji
 • 4 tygodniowe praktyki zawodowe

 

 

Przedmioty - kierunek Opiekun w domu pomocy społecznej

 • Podstawy organizacji w domu pomocy społecznej                
 • Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka                
 • Teoretyczne podstawy opieki
 • Język migowy
 • Metodyka pracy opiekuńczo - wspierającej
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Usługi opiekuńcze
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Trening umiejętności społecznych
 • 8 tygodniowe praktyki zawodowe

Zasady zaliczenia semestru

 • Obecność na zjazdach
 • Pozytywne zaliczenie prac kontrolnych (Z każdego przedmiotu należy napisać pracę kontrolną. Tematy podają nauczyciele na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu.)
 • Pozytywnie zaliczona sesja egzaminacyjna (Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną. Przedmioty zaliczane są egzaminami w formie ustnej i pisemnej.)

 

 

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły