Informacje o kierunkach i formach kształcenia w roku szkolnym 2023/2024

 

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • Policealne Studium Zawodowe
 • Szkoła Branżowa II Stopnia

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

Typ szkoły

Forma  kształcenia

Cykl kształcenia

Język obcy

uwagi

Liceum Ogólnokształcące

zaoczne

4 - letnie

(Po szkole Branżowej I Stopnia lub po ZSZ przyjmujemy do kl. II)

Język angielski

Przyjęcia: osoby po gim, zsz, 8 – letnia sp

 

 

Policealne Studium Zawodowe

 

Typ szkoły

Forma  kształcenia

kierunki

Cykl kształcenia

Język

obcy

Uwagi

 

Szkoła Policealna w Bartoszycach

zaoczne

Technik

administracji

2 - letnie

język

angielski

Egzamin na tytuł zawodowy nadzorowany jest przez przez OKE w Łomży i organizowany w Bartoszycach

zaoczne

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

2-letnie

język angielski

lub

język niemiecki

Egzamin na tytuł zawodowy nadzorowany jest przez OKE w Łomży i organizowany w Bartoszycach

 

Szkoła Branżowa II Stopnia

Oferta skierowana dla absolwentów Szkoły Branżowej I stopnia lub ZSZ

 

Typ szkoły

Forma  kształcenia

kierunki

Cykl kształcenia

Język

obcy

Uwagi

 

Szkoła Branżowa II Stopnia

zaoczne

 

 • Technik handlowiec
 • Technik elektryk
 • Technik mechanik
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik robót wykończeniowych
 • Technik rolnik
 • Technik technologii drewna
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik usług fryzjerskich

2 - letnia

 

język

angielski

W Szkole Branżowej II stopnia nie ma możliwości podjęcia nauki w zawodzie, który nie posiada wspólnej kwalifikacji ze Szkołą Branżową I Stopnia lub Zasadniczą Szkołą Zawodową (ZSZ).

 

 

Legenda skrótów

OKE - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

gim - Gimnazjum

zsz - zasadnicza szkoła zawodowa

sp - szkoła podstawowa

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły