Informacje o kierunkach i formach kształcenia w roku szkolnym 2022/2023

 

  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • Policealne Studium Zawodowe

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

Typ szkoły

Forma  kształcenia

Cykl kształcenia

Język obcy

uwagi

Liceum Ogólnokształcące

zaoczne

3 - letnie

2 - letnie (absolwenci zsz )

Język angielski

Przyjęcia: osoby po gim, zsz, 8 – letnia sp

 

 

Policealne Studium Zawodowe

 

Typ szkoły

Forma  kształcenia

kierunki

Cykl kształcenia

Język

obcy

Uwagi

 

Policealne

Studium

Zawodowe

zaoczne

Technik

administracji

2 - letnie

język

angielski

Egzamin na tytuł zawodowy nadzorowany jest przez przez OKE w Łomży i organizowany w Bartoszycach

Policealne Studium Zawodowe

zaoczne

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

2-letnie

język angielski

lub

język niemiecki

Egzamin na tytuł zawodowy nadzorowany jest przez OKE w Łomży i organizowany w Bartoszycach

 

Legenda skrótów

OKE - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

gim - Gimnazjum

zsz - zasadnicza szkoła zawodowa

sp - szkoła podstawowa

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły