Informacje o formach i warunkach kształcenia
w roku szkolnym 2022/2023

 

  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • Policealne Studium Zawodowe 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

Typ szkoły

Forma  kształcenia

Cykl kształcenia

Język

obcy

Uwagi

 

Liceum Ogólnokształcące

zaoczne

4 - letnie

3 - letnie (absolwenci zsz)

Język

angielski

Nabór: osoby po gim, ZSZ, 8- letniej SP

 

 

 

 

 

 

 

Policealne Studium Zawodowe

 

Typ szkoły

Forma  kształcenia

kierunki

Cykl kształcenia

Język

obcy

Uwagi

 

Policealne

Studium

Zawodowe

zaoczne

Technik

administracji

2 - letnie

Język

angielski

Egzamin na tytuł zawodowy organizowany przez OKE Łomża

Policealne Studium Zawodowe

zaoczne

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

2-letnie

język angielski

lub

język niemiecki

Egzamin na tytuł zawodowy organizowany przez OKE Łomża

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda skrótów:

 

OKE - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

gim - gimnazjum

zsz - zasadnicza szkoła zawodowa

sp - szkoła podstawowa

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły