Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

Cykl kształcenia

Szkoła 4 letnia (8 semestrów )

absolwenci ZSZ mogą być przyjęci do klasy drugiej

 

Forma kształcenia

Szkoła zaoczna

 

 

Nasze Liceum działa od 1994r. Jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Organem prowadzącym jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Do liceum mogą zapisywać się osoby, które ukończyły 8-klasową szkołę podstawową, gimnazjum lub zasadnicza szkołę zawodową.

Forma kształcenia sprzyja osobom pracującym. Mogą one podnieść swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców. Uzyskanie wykształcenia średniego zwiększa szanse na awans zawodowy lub zmianę pracy na lepszą.

Po ukończeniu naszego liceum absolwenci mogą podejmować naukę we wszystkich szkołach policealnych oraz na uczelniach wyższych.

 

Przedmioty w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

 • Język polski                                 
 • język angielski
 • Historia
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Geografia
 • Chemia
 • Biologia
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Informatyka

 

Zasady zaliczenia semestru

 • Obecność na zjazdach
 • Pozytywna ocena z pracy zaliczeniowej (Pisana z każdego przedmiotu. Tematy podawane są przez nauczycieli na pierwszych zajęciach edukacyjnych z danego przedmiotu.)
 • Pozytywnie zaliczona sesja egzaminacyjna (Sesja kończy semestr. Egzaminy mają formę pisemną i ustną. Język polski, angielski oraz matematykę zalicza się egzaminem pisemnym i ustnym, zaś pozostałe przedmioty zaliczane są egzaminem ustnym.)

 

 W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły